Project Description

فقه معاصر (تصدی زنان)

دکتر سیدمهدی نریمانی
مدرس دوره

تصدی گری زنان در مناصب مهم قضایی، اجتماعی و سیاسی از دیرباز مورد اختلاف بوده است و امروزه به سبب جنبش های فمینیستی نیز به یکی از بحثهای چالش انگیز فقه معاصرتبدیل شده است که ضرورت دارد دانشمندان مسلمان به ویژه فقهای اسلام در مورد آن نظر شفاف و مشخصی ارائه کنند. در این دوره ضمن بیان تاریخچه برخی مطالب به مهمترین ادله و اقوال فقهای امامیه در این مسئله پرداخته و به بررسی آنها می پردازیم.

اهداف دوره
  • آشنایی با مهم ترین اقوال و ادله فقیهان امامیه در زمینه تصدی گری زنان نسبت به امور مهم و حساس والیی، قضایی، اجتماعی و سیاسی و تحلیل و بررسی آنها

    .

شرایط شرکت
  • طلاب و دانشجویانی که در حد شرح لمعه با فقه آشنایی اجمالی داشته باشند

جلسات هر هفته شنبه ها ساعت 17 تا 18 در محل مؤسسه برگزار می‌شود. امکان شرکت به صورت مجازی (آنلاین) نیز وجود دارد.
  • در پایان دوره، گواهی پایان دوره اعطا می گردد.

متاسفانه تاریخ ثبت نام در این دوره به پایان رسیده